Decyzja Wojewody

Dom Seniora Solisowo prowadzony jest na podstawie zezwolenia Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7.07.2021 roku i znajduje się w Rejestrze placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku pod numerem 30.